ข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สำหรับสินค้าหมวดเครื่องหนัง

หากไม่สามารถใส่สินค้าได้เนื่องจากไซส์สินค้าใหญ่หรือ เล็กเกินไป สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้านทั้ง 2 สาขาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ แจ้งความต้องการเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ได้ทาง  ในกรณีส่งเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ กรุณาแนบค่าส่งสินค้าชิ้นใหม่ทางไปรษณีย์จำนวน 100 บาท ในกล่องคืนสินค้า

หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าสำหรับการแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้าเท่านั้น